Alle kurser jeg afholder

Se også samlet kursus kalender.

Professional Scrum Foundations (PSF) er et 2-dags kursus, hvor du lærer Scrum på en meget interaktiv måde. Kurset er en blanding af undervisning og øvelser, hvor du selv prøver at bruge Scrum til at bygge færdige produkter. Du lærer om de forskellige mekanismer, regler og roller i Scrum-frameworket, og hvordan de passer sammen. PSF kurset er en effektiv måde at lære om Scrum, og hvordan man arbejder agilt i et Scrum-team.

Læs mere og se planlagte kurser

Professional Scrum Master (PSM) er et 2-dags kursus, som dækker principper og den empiriske procesteori, der underbygger mekanismer, regler og roller i Scrum-frameworket. Du lærer avancerede teknikker til servant-leadership, som kan gøre en Scrum Master mere effektiv. Teknikkerne fokuserer på skift i adfærd, arbejdet med teams, coaching og facilitering samt forandringer i hele organisationen.

Læs mere og se planlagte kurser

Professional Scrum Product Owner (PSPO) er det officielle Scrum.org 2-dags kursus, som fokuserer på, hvordan man maksimerer værdien af softwareprodukter og -systemer. Scrum Product Ownership kræver mere end blot viden om at skrive krav eller styre en Product Backlog.

Professional Scrum Product Owners skal have kendskab til alt, der kan påvirke værdi for deres produkter.

Læs mere og se planlagte kurser

Professional Scrum with Kanban (PSK) er et 2-dags kursus, som lærer folk, der praktiserer Scrum, også at anvende Kanban i deres arbejde. Gennem teori, casestudier og praktiske øvelser får deltagerne forståelse for vigtigheden af gennemsigtighed og flow i forbindelse med Scrum.

På dette kursus lærer deltagerne, hvordan Scrum-teams kan tilføre elementer fra Kanban uden at ændre Scrum.

Læs mere og se planlagte kurser

Scrum.org Professional Scrum Master II (PSM II) er et udvidet kursus, som giver Scrum Masters ekstra ballast i deres professionelle udvikling. Efter kurset har deltagerne mulighed for at tage en test for at få den anerkendte PSM II certificering.

Denne certificering udløber aldrig og giver dig mulighed for at gå mere i dybden med mere avancerede Scrum-områder og med rollen som Scrum Master.

Læs mere og se planlagte kurser

Scrum.org Professional Agile Leadership Essentials (PAL-E) er et 2-dags kursus, som skaber grundlaget for den rolle, ledere spiller for en vellykket agil transformation i en organisation.

God ledelse er afgørende for en organisations succes, men den rolle, lederen spiller i en agil organisation, kan være temmelig anderledes, end man er vant til.

Læs mere og se planlagte kurser

Certified LeSS Basics (CLB) er et kursus, som fokuserer på, hvordan flere teams kan bruge Scrum til at skabe produkter, og hvordan ledere kan forbedre deres organisation. LeSS er en udvidet version af one-team Scrum.

Kurset bygger på Scrum-principper som empirisme, kundefokus, systemtænkning, køteori og selvstyrende, tværfunktionelle teams. LeSS fremsætter et minimalistisk regelsæt, som teams/organisationer skal følge (eksempelvis enkeltprodukts-backlog til flere teams).

Læs mere og se planlagte kurser

Scrum.org Scaled Professional Scrum™ (SPS) with Nexus™ er et 2-dags kursus, der fungerer som eksperimenterende workshop, hvor deltagerne lærer, hvordan man skalerer Scrum ved hjælp af Nexus-frameworket.

I løbet af kurset stifter du bekendtskab med frameworkets artifacts og events, med den nye Nexus Integration Team-rolle og med mere end 50 anbefalede teknikker.

Læs mere og se planlagte kurser

Uddannelsen Professional Agile Coach (PAC) giver dig de kompetencer og værktøjer, der skal til for at arbejde som Agile Coach i en professionel kontekst. At være Agile Coach er en kompleks rolle, som kræver en solid ballast og ikke mindst intensiv træning og præcis feedback.

Dette er netop fundamentet i Agile Coach uddannelsen.

Læs mere og se planlagte kurser

På Scrum-Agile introduktionskurset lærer deltagerne, gennem en blanding af undervisning og teambaserede øvelser, om principper og værdier i Agile, og hvordan de enkelte elementer i Scrum hænger sammen. Deltagerne bruger Scrum til at løse en mindre opgave, som bevirker, at de bliver udfordret til at tænke i agile principper for bedre at forstå, hvordan Scrum fungerer i praksis, og hvad det vil sige at arbejde agilt.

Læs mere og se planlagte kurser