Nyeste artikel: Hvad er en agil coach?

Professional Agile CoachProfessional Agile Coach

Professional Agile Coach uddannelsen giver dig de kompetencer og værktøjer, der skal til for, at du kan fungere som Agile Coach i en professionel kontekst. At være Agile Coach er en kompleks rolle, der kræver en solid ballast og ikke mindst intensiv træning og præcis feedback. Dette er netop fundamentet i Agile Coach uddannelsen. Uddannelsen bygger på mange års praktisk erfaring samt et teoretisk grundlag, der bl.a. er hentet i Professional Business Facilitering (IAF), Training from the Back of the Room, Professional Coaching (ICF), NLP, Management 3.0 mm. Deltagerne på kurset kan forvente at blive løbende udfordret igennem hele kursusforløbet, og at hver deltager gennemgår en helt personlig udvikling, der har bidraget med at opbygge ballast og ro i forhold til deres kommende rolle som Professional Agile Coach. Målt på disse parametre er Professional Agile Coach uddannelsen ”second to none”.

Næste hold

 

FAQ

Hvad får virksomheden ud af Professional Agile Coach uddannelsen?
Virksomheden får en medarbejder…

 • Der behersker de kompetencer som en Agile Coach og en rutineret Scrum Master bør beherske
 • Der lever og ånder agilt og forstår og formår at flytte sine kollegaer mod det agile mindset
 • Der er et agilt fyrtårn i virksomheden
 • Der kan forklare fordelene ved agile på alle niveauer i organisationen
 • Der formår at coache kollegaer i en professionel kontekst
 • Der formår at forbedringer er noget det bliver udført og ikke blot noget man snakker om
 • Der formår at uddanne andre medarbejdere indenfor agile koncepter
 • Der er certificeret Professional Scrum Master Level II, hvilket beviser at man har et meget dybt og indgående kendskab til Scrum.
Hvad får en Scrum Master ud af Professional Agile Coach uddannelsen?
I praksis er den primære forskel på en agil coach og en Scrum Master, at en Scrum Master typisk er tilknyttet et team, hvor en agil coach typisk er tilknyttet flere teams og derved ikke er nær så operationel som en Scrum Master. Det ændrer ikke ved at de grundlæggende kompetencer som en agil coach bør beherske, matcher de kompetencer som en dygtig Scrum Master bør have. Med andre ord kan Professional Agile Coach uddannelsens betragtes som et meget avanceret Scrum Master kursus, der i øvrigt gør kursisten i stand til at tage Scrum Master Level II certificeringen, der er certificeringsniveauet lige inden man kan blive Scrum Trainer.

 

Hvorfor Professional Agile Coach uddannelsen?
Over de sidste par år har vi oplevet et kraftig stigende behov for bedre Agile Coaching. Globalt er der et endnu større stigende behov og der er stor interesse for Professional Agile Coach uddannelse.

Efter at have arbejdet med mange forskellige virksomheder og undervist flere tusinde i Scrum.org og andre Scrum/Agile kurser, ser vi mere og mere, at der er brug for ekstra dybde og forståelse inden for det at arbejde med forandringmenneskerorganisationer og specielt at bringe coachingfaciliteringundervisning og mentoring ind i en Agil kontekst.

Flere og flere virksomheder begynder at arbejde Agilt, uden at have medarbejdere som er klædt på til i en Agile kontekst at kunne faciliterer og coache enkelt personer eller teams til udvikling og forandring, få ledelse integreret på alle niveauer samt at få læring til at blive en naturlig, sjov og motiverende del af arbejdet.

Vi mener at en Professional Agile Coach bør mestre coachingfaciliteringundervisning og mentoring i en Agil kontekst. Basalt set er det egenskaber som en dygtig Scrum Master bør mestre (Scrum Guide).

De fleste som arbejder som Scrum Masters eller Agile Coaches kan desværre ikke bevidst gøre så mange af disse ting. Det er en udfordring, og vi oplever hver uge efterspørgsler fra firmaer/rekrutteringsfirmaer/konsulenthuse om anbefalinger af kandidater, og det er meget sjældent der er nogle ledige, som vi ved har det brede fundament på plads og vi egentlig kan stå inde for.

Så efter en uddannelse og certificering som Professional Agile Coach, har du et solidt fundament af coaching, facilitering, mentoring og undervisning i en Agile kontekst, som du har brugt og indarbejdet undervejs i uddannelsen. Du har selv gennemgået en større personlig udvikling og kan hjælpe virksomheder til at få langt flere resultater.

Tid

Der optages 12 deltagere på hvert hold. Der starter to hold hvert år (efter jul og efter sommerferien).

Indhold

Uddannelsen er opbygget omkring 5 moduler:

Modul 1 (3 dage): Agile Coach rollen, Agile leadership, Professional Coaching

Få rammesat din rolle som Agile Coach og hvad du som Professional Agile Coach forventes at kunne gøre. Du lærer om, hvordan du arbejder med forandringsledelse i og omkring et team og begynder på at udføre individuel coaching.

 • Dag 1: Rammesætning, rollen som Agile Coach
 • Dag 2: Agile leadership, transformation, change
 • Dag 3: Coaching, coaching modeller, individuel coaching

 Efter Modul 1:

 • Er der etablerede grupper, der arbejder med individuel coaching frem mod modul 2.
 • Har alle deltagere fået en mentor, der vil arbejde sideløbende med personlig udvikling under hele uddannelsen.

Modul 2 (2 dage): Professional Coaching

Vi bygger oven på viden fra modul 1 og lærer flere coaching modeller og teknikker og begynder at arbejde med team coaching i en agil kontekst.

 • Dag 1: Coaching principper og teknikker,
 • Dag 2: Coaching i en agil kontekst

Efter modul 2:

 • Er der etablerede grupper, der arbejder med team coaching.
 • Arbejder man med en individuel skriftlig opgave (del 1), der tager udgangspunkt i forståelsesrammen.

 

Modul 3 (2 dage): Professional Facilitering

Vi bygger et solidt fundament for facilitering i en professional kontekst. Vi lærer de mest udbredte modeller og teknikker og bruger også coaching teknikker fra Modul 1 og 2. Dernæst sætter vi professional business facilitering i en agil kontekst.

 • Dag 1: Faciliteringsmodeller, principper og teknikker
 • Dag 2: Facilitering i en agile kontekst

Efter Modul 3:

 • Er der etableret grupper, der arbejder med en praktisk faciliteringsopgave frem mod Modul 4.
 • Professional Scrum Master II certificering (scrum.org)

 

Modul 4 (2 dage): Professional Training

Deltagerne får et teoretisk indblik i, hvordan man lærer bedst, hvornår man skal bruge undervisningsteknikker, og vi afprøver ikke mindst undervisningsmodeller og teknikker i praksis.

 • Dag 1: Træningsmodeller, principper, teknikker
 • Dag 2: Undervisning i en agile kontekst

Efter Modul 4:

 • Arbejder man med en individuel skriftlig opgave (del 2), der tager udgangspunkt i forståelsesrammen.
 • Er der etableret grupper, der forbereder den praktiske certificeringsopgave frem mod Modul 5.

Modul 5 (1 dag): Professional Agile Coach Certificering

Certificerings- og festdag. Den sidste praktiske opgave skal bestås for, at man som deltager bliver certificeret Professional Agile Coach.

 • Dag 1: Praktisk certificering baseret på konkret case

Forudsætning

Målgruppen for uddannelsen er Scrum Masters og Agile Coaches. Development Team Members, ledere og projektledere i transition. Forudsætning for at kunne deltage på uddannelsen er:

 • Minimum 1 års erfaring som Development Team Member, Scrum Master, Product Owner eller Agile Coach.
 • En Product Owner, Scrum Master eller Scrum Developer Certificering hos Scrum.org eller Scrum Alliance.
 • Et indledende interview der handler om kandidatens erfaring og ikke mindst kandidatens forståelse af Agile.

Certificeringskriterier

Kravene til uddannelsens certificering er følgende:

 • Aktiv deltagelse på alle moduler, herunder at understøtte egen og andres læringsproces.
 • Kvalitet af individuel besvarelse af skriftlig certificeringsopgave del 1 + 2 (Modul 2 og Modul 4).
 • Deltagelse i et antal obligatorisk coaching sessioner (Modul 1).
 • Aktiv brug af mentorordning under forløbet (Modul 1).
 • At man består den praktiske faciliteringsopgave (Modul 4).
 • At den afsluttende praktiske certificeringsopgave bestås (Modul 5).

Deltagerne tilbydes at tage Professional Scrum Master II certificeringen (efter Modul 3).

Udover deltagelse på alle 5 moduler kan deltagerne forvente at skulle bruge cirka 30-40 timer på opgaver imellem modulerne.

Hvad får du?

 • En helstøbt uddannelse med al den viden, der skal til for at blive Certificeret Professional Agile Coach. En unik fordel i enhver Agil Coachs videre karriere.
 • En unik Professional Agile Coach ”manual” der indeholder alle de modeller og praktikker, som er brugt på kurset.
 • Deltagelse i mentorordning som både mentee og mentor.
 • Medlemskab i professionelt online netværk for certificerede Professional Agile Coaches.
 • Deltagelse i årligt Face2Face event for alle certificerede Professional Agile Coaches.
 • Professional Scrum Master II certificering
 • Kreditering af certificering på www.professionalagilecoach.dk.