Hvad er en Scrum Master?

Scrum Product Owner – hvad er det?

af Last updated May 20, 2021

Scrum.org kurser

Hvem er en Scrum Product Owner? Få et enkelt og hurtigt overblik over Product Ownerens ansvar i Scrum. Se også alt om kurser og certificeringer her. Denne guide er både for nye og lidt mere erfarne inden for Scrum. Den er specielt relevant hvis du er Product Owner, Scrum Master eller leder.

 (Ref. Scrum Guide 2020)

 

Guide: Hvem er en Scrum Product Owner?

Denne guide giver dig svar på, hvem en Scrum Product Owner er, hvordan en Product Owner arbejder med Scrum, og hvad Product Ownerens ansvar er i forhold til Scrum Teamet. Derudover beskrives de primære Scrum Product Owner certificeringer, kurser og en FAQ til Scrum Product Owner.

  1. Hvem er en Scrum Product Owner?
  2. Scrum Processen
  3. Scrum Teamet
  4. Scrum Product Owner ansvar i Scrum Teamet
  5. Certificering som Scrum Product Owner
  6. Scrum Product Owner kurser
  7. FAQ til Scrum Product Owner

Hvem er en Scrum Product Owner?

En Scrum Product Owner bruger product management aktiviteter og Scrum til at levere et produkt med maksimalt værdi for brugere og kunder [1]. Det primære ansvar for en Product Owner er at maksimere værdi med et samlet product-fokus og repræsentere både interne og eksterne interessanter i forhold til produkt og team(s). Product Owner samarbejder med interessenter og team(s) og gør prioritering og fokus transparent via en Product Backlog. Product Backloggen er en samlet og ordered (rangeret) liste, som tydeliggør fokus og prioritering for produktet og potentielt arbejde for team(s). Et produkt har én Product Owner og én Product Backlog, med fokus på det samlede produkt.

En Product Owner har det sidste ord, hvad angår prioritering og indhold til en Product Backlog. Det organisatoriske mandat til at træffe beslutninger som Product Owner, er afgørende for virkelig at opnå agilitet for produkt og organisation.

Product Owner - Bigger Picture

En Product Owner binder det overordnede billede (bigger picture) sammen med både den langsigtede horisont med Business Strategy, Product Vision, Product Strategy og Release Plan og den mere kortsigtede horisont med fokus og mål for det enkelte Sprint.

En Product Owner bruger den itterative og inkrementale struktur i Scrum til at opnå agilitet og for at kunne reagere på ændrende behov, muligheder og ny lærring.

Læs mere om Scrum Product Owner i Scrum Guiden.

[1] https://kenschwaber.wordpress.com/2011/01/31/product-owners-not-proxies/

Scrum processen

En Product Owner arbejder sammen med et eller flere Scrum Teams samt med de relevante interessenter i forhold til et produkt. Product Owneren har et overordnet produkt fokus, der skal hjælpe brugerne af produktet til at få løst deres problemstillinger. En Product Owner bruger de enkelte Sprints til at arbejde på en empirisk måde. Det giver en struktur hvor løsninger kan udvikles på en iterativ og inkremental måde med løbende feedback, validering og læring.

Product Owneren har det sidste ord og ansvaret for indhold og indenbyrdes prioritering af en Product Backlog. Developers opretter, vedligeholder og styrer selv Sprint Backloggen, uden Product Ownerens indblanding.

Scrum Product Owner Discovery-Delivery_cycle

Scrum Frameworket beskriver primært processen omkring en iterativ og inkremental Delivery rytme. For at en Product Owner kan arbejde  agilt, skal der også være en forståelse og fokus på aktiviteter i en Discovery rytme. Product Owneren skal netop sikrer sammenhæng mellem Discovery og Delivery rytmer med maksimal fokus på værdi (outcome) og læring.

Scrum Teamet

Scrum Teamet består af én Product Owner, Developers og en Scrum Master.

Product Owner: Er ansvarlig for at maksimere værdi, repræsentere interessenter samt for at prioritere og vedligeholde Product Backloggen.

Developers: Er ansvarlig for at arbejde som et self-managing team. Det styrer eget arbejde inden for rammerne af Scrum samt leverer værdi i helt færdige (Done) Increments.

Scrum Master: Er ansvarlig for brug og forståelse af Scrum i både Scrum teamet og organisationen, samt for at coache/facilitere/undervise, når der er brug for det.

Se også “Hvad er Scrum” i forhold til Scrum Teamet.

 

Scrum Product Owners ansvar

En Scrum Product Owner skal snarere fokusere på prioritering for at maksimere værdi end på at specificere og fordybe sig i detaljer og løsninger. En Product Owner skal snarere fordybe og “forelske” sig i domænet, udfordringer hos brugerne, og hvordan de kan hjælpes, end “forelske” sig i produktet.

En struktur med Scrum, giver nogle rammer, hvor et eller flere Scrum Teams, hjælper Product Owneren med at levere værdifulde tilføjelser til et produkt på en iterativ og inkremental måde.

Sprintet giver en Pull struktur, hvor Developers trækker Ready Product Backlog Items (PBI) ind i Sprintet, i forhold til hvor meget de empirisk mener, de kan færdigøre i forhold til deres Definition of Done. Product Owneren blander sig ikke i, hvordan Developers organiserer deres arbejde inden for Sprintet. For virkelig at kunne selvorganisere og kunne lave helt Done arbejde, skal Scrum Teamet have alle de nødvendige kompetencer, produktviden, forretningsviden mv.. Hvis de ikke har det, vil det typisk betyde en masse afhængigheder i forhold til andre teams/personer og/eller at Product Owneren trækkes ind i en masse detaljerede afklaringer i dagligdagen (antipattern).

Samtidig skal Product Owner heller ikke have så travlt med alle mulige andre ting, at der ikke prioriteres tid til de obligatoriske Scrum Events og samarbejdet i Scrum Teamet (antipattern: The absent Product Owner ).

Scrum Product Owner

Certificering som Scrum Product Owner

Det findes to primære organisationer hvor man kan blive certificeret Scrum Product Owner: Scrum.org og Scrum Alliance. Begge har Ken Schwaber været med til at stifte. Først Scrum Alliance i 2001 og efterfølgende i Scrum.org i 2009 (se mere om hvorfor Scrum.org) og læs mere om forskellen her.

Hos Scrum.org kan man enten deltage i et PSPO (Professional Scrum Product Owner) kursus, som giver op til to forsøg til testen for at blive  certificeret Professional Scrum Product Owner I. For de meget erfarne kan man også at købe og tage test og certificering online, uden et kursus. Ved deltagelse i et CSPO kursus bliver man Scrum Alliance Certified Product Owner (Certified Scrum Product Owner). En CSPO certificering skal dog holdes gyldig ved at betale nogle hundrede dollars til Scrum Alliance hvert andet år, en PSPO certificering er gældende for evigt, uden ekstra betalinger.

 

Scrum Product Owner kurser

Hos Scrum.org findes to forskellige muligheder for Scrum Product Owner kursus.

Scrum PSPO

Professional Scrum Product Owner (PSPO) er det officielle Scrum.org todagskursus, som fokuserer på, hvordan man maksimerer værdien af softwareprodukter og -systemer. Scrum Product Ownership kræver mere end blot viden om at beskrive krav eller styre en Product Backlog.

Professional Scrum Product Owners skal have kendskab til alt, der kan påvirke værdi for deres produkter. Læs mere her.

 

Scrum PSPO-A

Professional Scrum Product Owner™-Advanced Training (PSPO-A) er for erfarne Scrum udøvere, der vil blive bedre til at udarbejde en solid vision, få valideret deres hypoteser og levere mere værdi til interessenter. PSPO-A kurset er målrettet Product Owners, som ønsker at få mere viden og teknikker, som de direkte kan bruge i deres dagligdag.

 

 

 

FAQ – Oftest stillede spørgsmål om Scrum Product Owner

Nedenfor finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om en Scrum Product Owner.

Hvad er forskellen mellem en Product Owner og en projektleder?

En Product Owner skal fokusere på hele produktets levetid med alle de releases, der er relevante. En Product Owner skal primært fokusere på værdi og outcome, hvor en projektleder typisk har sit primære fokus på at levere projektet og ikke, hvad der sker efter leverancen (hvor produktet lever videre). En Product Owner bør have mandat til også at sige nej til interessenter og have mulighed for selv at identificere behov og krav. En projektleder modtager typisk en samling krav og ønsker, som skal leveres inden for rammerne af et projekt. Læs mere om Product Owner her.

Har vi brug for en Product Owner?

For at kunne sige, at man arbejder med Scrum, skal der være en, som er Product Owner. Hvis der mangler en Product Owner, mangler man typisk også det forretningsmæssige udgangspunkt, den overordnede sammenhæng i produktet og et grundlæggende fokus på konstant at maksimere værdi for interessenter. Læs mere om hvad er en Product Owner.

Hvad er en god Product Owner?

En god Product Owner kan samarbejde og kommunikere effektivt med brugere, forretning, ledelse og det eller de teams, der er tilknyttet produktet. En god Product Owner er også en dygtig Agil Product Manager med en stor værktøjskasse af teknikker. En god Product Owner fordyber sig i brugernes problemstillinger frem for at forelske sig i selve produktet. En god Product Owner har også en god forståelse af Scrum, og hvordan et team skal have plads og tillid til at skabe de bedst mulige løsninger. Læs mere om Product Owners ansvar i Scrum Teamet.

Hvad er Product Owners ansvar i agil?

En Scrum Product Owner bruger product management aktiviteter og Scrum til at levere et produkt med størst værdi for brugere og kunder. Det primære ansvar for en Product Owner er at maksimere værdi med et samlet produktfokus og repræsentere både interne og eksterne interessenter i forhold til produkt og team(s). Product Owneren samarbejder med interessenter og team(s) og gør prioritering og fokus transparent via en Product Backlog. Læs mere om Product Owner ansvar.

Er Product Owner en del af Scrum teamet?

En Product Owner er en af de tre accountabilities i Scrum og en del af et Scrum Team. En Product Owner er obligatorisk deltager på Sprint Planning, Sprint Review og Sprint Retrospective. Product Owneren samarbejder med Developers for at toppen af Product Backloggen er klar (refined) til kommende Sprints. Product Owneren repræsentere interessenterer over for Scrum Teamet og samarbejder med de relevante interne og eksterne interessenter til produktet. Læs mere om Product Owner i Scrum Guiden.

Hvem er Product Owner i Scrum?

En Scrum Product Owner bruger product management aktiviteter og Scrum til at levere et produkt med maksimalt værdi for brugere og kunder. Det er én person, ikke en gruppe af personer, selvom en Product Owner godt kan arbejde sammen med andre relevante personer. En Product Owner gør fokus og prioritering for et produkt transparent ved at styre det i én samlet Product Backlog. En Product Owner bruger den iterative og inkrementale struktur i Scrum til at opnå agilitet og kunne reagere på ændrende behov, muligheder og ny lærring. Læs mere Hvem er en Scrum Product Owner?