Scrum.org kurser

Hvem er en Scrum Product Owner? Få et enkelt og hurtig overblik over Product Owners rolle i Scrum. Se også alt om kurser og certificering her.

Denne guide er både for nye og lidt erfarne inden for Scrum, og specielt relevant hvis du er Product Owner, Scrum Master eller leder.

 

 

Guide: Hvem er en Scrum Product Owner?

Her i denne guide finder du svaret på, hvem er en Scrum Product Owner, hvordan en Product Owner arbejder med Scrum og Product Owners rolle ift. Scrum Teamet. Derudover beskrives de primære Scrum Product Owner certificeringer, kurser og en FAQ til Scrum Product Owner.

  1. Hvem er en Scrum Product Owner?
  2. Scrum Processen
  3. Scrum Teamet
  4. Scrum Product Owner rolle i Scrum Teamet
  5. Certificering som Scrum Product Owner
  6. Scrum Product Owner kurser
  7. FAQ til Scrum Product Owner

Hvem er en Scrum Product Owner?

En Scrum Product Owner bruger product management aktiviteter og Scrum til at levere et product med maksimalt værdi for brugere og kunder [1]. Det primære ansvar for en Product Owner er at maksimere værdi med et samlet product-fokus og repræsentere både interne og eksterne interessanter ift. produkt og team(s). Product Owner samarbejder med interessenter og team(s) og gør prioritering og fokus transparent via en Product Backlog. Product Backloggen er en samlet og ordered (rangeret) liste for fokus og prioritering for produktet og muligt arbejde for team(s). Et produkt har én Product Owner og én Product Backlog, med fokus på det samlede produkt.

En Product Owner har sidste ord ift. prioritering og indhold til en Product Backlog, hvor det organisatoriske mandat til at udføre rollen som Product Owner, er afgørende for virkelig at opnå agilitet for produkt og organisation.

Diff horiz

En Product Owner binder det overordnede billede (bigger picture) sammen med både den langsigtede horizont med Business Strategy, Product Vision, Product Strategy og Release Plan og den more kortsigtede horizont med fokus og mål for det enkelte Sprint.

En Product Owner bruger den itterative og incrementale struktur i Scrum til at opnå agilitet og kunne reagere på ændrende behov, muligheder og ny lærring.

Læs mere om Scrum Product Owner i Scrum Guiden.

[1] https://kenschwaber.wordpress.com/2011/01/31/product-owners-not-proxies/

Scrum processen

En Product Owner arbejder sammen med et eller flere Scrum Teams samt de relevante interessenter ift. et produkt. Product Owner har et overordnet produkt fokus, for at hjælpe brugerne af produktet til at få løst deres problemstillinger. En Product Owner bruger de enkelte Sprints til at arbejde på en empirisk måde. Det giver en struktur hvor løsninger kan udvikles på en iterativ og incremental måde med løbende feedback, validering og læring.

Product Owner har sidste ord og ansvar for indhold og indenbyrdes prioritering af en Product Backlog. Development Teamet opretter, vedligeholder og styrer selv Sprint Backloggen, uden Product Owner blande sig.

Scrum Product Owner Discovery-Delivery_cycle

Product Owner sikrer sammenhæng mellem Discovery og Delivery cycles med maksimal fokus på værdi (ourcome) og læring.

Scrum Teamet

Scrum Teamet består af én Product Owner, Development Team(s) og Scrum Master.

Product Owner: Er ansvarlig for at maksimere værdi, repræsentere interessenter ind til Scrum teamet samt prioritere og vedligeholde Product Backloggen.

Development Team: Er ansvarlig for at arbejde som et selv-organiseret team. De styrer eget arbejde inden for rammerne af Scrum samt levere værdi i helt færdige (Done) Increments.

Scrum Master: Er ansvarlig for brug og forståelse af Scrum i både Scrum team og organisationen, samt coache/facilitere/undervise når der er brug for det.

Se også “Hvad er Scrum” ift. Scrum Roller.

 

Scrum Product Owners rolle

En Scrum Product Owner skal mere fokusere på at prioritere for at maksimere værdi, frem for at specificere og fordybe sig i detaljer og løsninger. En Product owner skal mere fordybe og “forelske” sig i domænet, udfordringer hos brugerne og hvordan de kan hjælpes frem for at “forelske” sig i produktet.

En struktur med Scrum, giver nogle rammer, hvor et eller flere Development Teams, hjælper Product Owner med at levere værdifulde tilføjelser til et produkt på en iterativ og incremental måde.

Sprintet giver en Pull struktur, hvor Development Team(s) trækker Ready Product Backlog Items (PBI) ind i Sprintet, i forhold til hvor meget de empirisk mener de kan færdigøre ift. deres Definition of “Done”. Product Owner blander sig ikke i hvordan Development Team(s) organiserer deres arbejde inden for Sprintet. Development Team(s) selv-organisere hvordan de styre arbejdet. For virkelig at kunne selv-organisere og kunne lave helt Done arbejde, skal Development Team(s) have alle de nødvendige kompetencer, produktviden, forretningsviden mv., som er nødvendigt. Hvis de ikke har det, vil det typisk betyde en masse afhængigheder til andre teams/personer og/eller at Product Owner trækkes ind i en masse detaljerede afklaringer i dagligdagen (antipattern).

Samtidfig skal Product Owner heller ikke have så travlt med alle mulige andre ting, så der ikke prioriteres tid til de obligatoriske Scrum Events og samarbejde i Scrum Teamet (absent Product Owner antipattern).

Scrum Product Owner

Certificering som Scrum Product Owner

Det findes to primære organisationer hvor man kan blive certificeret scrum product owner: Scrum.org og Scrum Alliance, og begge har Ken Schwaber været med til at stifte. Først Scrum Alliance i 2001 og efterfølgende i 2009 Scrum.org (se mere om hvorfor Scrum.org) og mere om forskellen her.

Hos Scrum.org kan man enten deltage i et PSPO (Professional Scrum Product Owner) kursus, som giver op til 2 forsøg til test for certificering til certificeret Professional Scrum Product Owner I. For de meget erfarne kan man også at købe og tage test og certificering online, uden et kursus. ved deltagelse i et CSPO kursus bliver man Scrum Alliance Certified Product Owner (Certified Scrum Product Owner). Et CSPO certificering skal dog holdes i live ved at betale nogle hundrede dollers til Scrum Alliance hvert andet år, en PSPO certificering er gældende for evigt, uden ekstra betalinger.

 

Scrum Product Owner kurser

Hos Scrum.org findes to forskellige muligheder for Scrum Product Owner kursus.

Scrum PSPO

Professional Scrum Product Owner (PSPO) er det officielle Scrum.org 2-dags kursus, som fokuserer på, hvordan man maksimerer værdien af softwareprodukter og -systemer. Scrum Product Ownership kræver mere end blot viden om at skrive krav eller styre en Product Backlog.

Professional Scrum Product Owners skal have kendskab til alt, der kan påvirke værdi for deres produkter. Læs mere her.

 

Scrum PSPO-A

Professional Scrum Product Owner™-Advanced Training (PSPO-A) er for erfarne Scrum udøver, der vil blive bedre til at få lavet en solid vision, få valideret deres hypoteser og levere mere værdi til interessenter. PSPO-A kurset er målrettet Product Owners, som ønsker at få mere viden og teknikker, de direkte kan bruge i deres dagligdag.

 

 

 

FAQ – Oftest stillede spørgsmål til Scrum Product Owner

I nedenstående er svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål til en Scrum Product Owner.

Hvad er forskellen mellem en Product Owner og en projektleder?

En Product Owner skal fokusere på hele produktets levetid, med alle de releases, der er relevante. En Product Owner skal primært fokusere på værdi og outcome, hvor en projektleder typisk har primært fokus på at levere projektet, og ikke hvad der sker efter leverancen (hvor produktet lever videre). En Product Owner bør have mandat til også at sige nej til interessenter og have mulighed for selv at være mere initerende ift. behov og krav. En projektleder er typisk mere modtagende i forhold til at modtage krav og ønsker, som skal leveres inden for rammerne af et projekt.

Har vi brug for en Product Owner?

For at kunne sige at man arbejder med Scrum, skal der være en som har rollen Product Owner. Hvis der mangler en Product Owner, mangler typisk også det forretningsmæssige udgangspunkt, den overordnede sammenhæng i produktet og et grundlæggende fokus på konstant at maksimere værdi for interessanter.

Hvad er en god Product Owner?

En god Product Owner kan samarbejde og kommunikere effektivt med brugere, forretning, ledelse og det eller de teams, der er tilknyttet produktet. En god Product Owner er også en dygtig Agil Product Manager med en stor værktøjskasse af teknikker og fordyber sig i brugernes problemstillinger, frem for at forelske sig i selve produktet. En god Product Owner har også en god forståelse af Scrum, og hvordan et team skal have plads og tillid til at skabe bedst mulige løsninger. Læs mere om Product Owners rolle i Scrum Teamet.

Hvad er Product Owners rolle i agil?

En Scrum Product Owner bruger product management aktiviteter og Scrum til at levere et product med maksimalt værdi for brugere og kunder. Det primære ansvar for en Product Owner er at maksimere værdi med et samlet product-fokus og repræsentere både interne og eksterne interessanter ift. produkt og team(s). Product Owner samarbejder med interessenter og team(s) og gør prioritering og fokus transparent via en Product Backlog. Læs mere om Product Owner rollen.

Er Product Owner en del af Scrum teamet?

En Product Owner er en af de tre definerede roller i Scrum og en del af et Scrum Team. En Product Owner er obligatorisk deltager på Sprint Planning, Sprint Review og Sprint Retrospective. Product Owner samarbejder med Development Team(s) for at toppen af Product Backloggen er refined og klar til kommende Sprints. Product Owner repræsentere interessanter ind til Scrum Teamet og samarbejder med de relevante interne og eksterne interessanter til produktet. Læs mere om Product Owner i Scrum Guiden.

Hvem er Product Owner i Scrum?

En Scrum Product Owner bruger product management aktiviteter og Scrum til at levere et product med maksimalt værdi for brugere og kunder. Det er én person, ikke en gruppe af personer, selvom en Product Owner godt kan arbejde sammen med en gruppe af personer. En Product Owner gør fokus og prioritering for et produkt transparent, ved at styre det i én samlet Product Backlog. En Product Owner bruger den itterative og incrementale struktur i Scrum til at opnå agilitet og kunne reagere på ændrende behov, muligheder og ny lærring. Læs mere Hvem er en Scrum Product Owner?